MONTÁŽ SAMONOSNÉHO BAZÉNU

Předem položte případnou tepelnou izolaci či jinou podložku, např. geotextii na připravenou plochu. Po rozložení bazénu na připravenou plochu vyrovnejte dno bazénu tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny vrásky ze dna. Upozorňujeme, že po napuštění 20mm vody to již nelze udělat. Případný výskyt vrásek na dně nemá vliv na životnost bazénové folie. Zvedněte stěny bazénu do přibližně svislé polohy a provizorně je zajistěte proti spadnutí v této poloze. Nyní můžete začít s napouštěním bazénu. Po napuštění asi 300mm vody, již tlak vody v bazénu udrží stěny ve svislé poloze a můžete provizorní zajištění stěn odstranit. V případě, že bazén používáte bez skimmeru a trysky můžete si hladinu vody libovolně zvolit v rozmezí horní poloviny bazénu. Při intenzivním pohybu osob v bazénu doporučujeme snížit hladinu vody o cca 100mm pod horní okraj.

!!!POZOR!!! Všechny bazény hloubky 1,2m je nutné zapustit do země alespoň 200mm.