Rady pro ošetřování vody pomocí bazénové chemie

V horkých letních dnech není nic příjemnějšího než koupel ve vlastním bazénu.

Pohoda a radost se však rychle může změnit ve starost. Nejsou to vždy jen viditelná, méně nebezpečná znečištění, která vodu v bazénu znehodnocují, jako např. listí, padající hmyz, tráva apod. Tyto větší (hrubé) nečistoty se mohou z vody velmi rychle odstranit pomocí síťky, pískové filtrace či použitím vodního vysavače. Podstatně nebezpečnější je organické znečištění vody bakteriemi, řasami, plísněmi, kvasinkami a houbami. Každá koupající se osoba i po důkladném osprchování, přináší do bazénu zbytky potu, tuk z pokožky, vlasy, zbytky kosmetických přípravků apod. Tyto typy znečištění představují ideální živnou půdu pro vznik a množení zdraví nebezpečných organismů. Proto je pravidelná a důsledná péče o bazénovou vodu velmi důležitá. V této příručce naleznete základní pravidla pro její ošetřování a věříme, že při použití bazénových přípravků to pro Vás nebude žádný problém.

Ideální hodnoty vody v bazénu

 • pH – 6,8 – 7,2
 • Volný chlór do 28oC: 0,3 – 0,6 mg/l
 • Vázaný chlór do 28oC: 0,3 mg/l
 • ORP: 750 mV
 • Alkalita: 80 – 120 ppm
 • Tvrdost: 180 – 270 ppm
 • Salinita: min 4g/l
 • Kyselina kyanurová: 30 – 75 mg

1.Napuštění bazénu

 • Stěny a dno bazénu dobře vyčistěte od všech nečistot

 • Napusťte bazén, zkontrolujte a spusťte filtrační zařízení

 • Ošetření vody proveďte hned první den napuštění bazénu vodou

 • Změřte tvrdost vody, při tvrdosti vody nad 20 oN proveďte snížení tvrdosti

 • Upravte hodnotu pH na optimální hodnotu 6,8 – 7,2

 • Proveďte prvotní ošetření stabilizátorem chlóru

 • Potom opět proveďte měření a úpravu hodnoty pH

 • Dále postupujte podle bodu pravidelná úprava bazénové vody

 2.Uvedení do provozu po zazimování

 • Očistěte pečlivě stěny a dno bazénu

 • Proveďte vločkování a vysátí

 • Doplňte bazén vodou do plného stavu

 • Upravte hodnotu pH na optimální hodnotu 6,8 – 7,2

 • Proveďte prvotní ošetření stabilizátorem chlóru

 • Potom opět proveďte měření a úpravu hodnoty pH

 • Dále postupujte podle bodu pravidelná úprava bazénové vody

3.Pravidelná úprava bazénové vody (1x – 2x týdně)

 • Nečistoty ze dna vysajte a nečistoty z hladiny sejměte síťkou

 • Vždy nejprve změřte a upravte hodnotu pH bazénové vody na optimum 6,8 – 7,2

 • Při vyšších teplotách (nad 20 oC) přidejte stabilizátor chlóru

 • Zkontrolujte dávkovač a je-li třeba doplňte chlórové tablety

 • Opět upravte pH

 • 1x týdně doporučujeme přidat přípravek na řasy a vločkovač

 • Přim velmi teplém počasí proveďte 1 týdně šokovou úpravu vody

 • 1x týdně zpětně properte pískový filtr

4.Ošetření vody před dlouhodobou nepřítomností

 • Upravte pH na ideální hodnotu 6,8 – 7,2

 • Zkontrolujte dávkovač a je-li třeba doplňte chlórové tablety

 • Preventivně přidejte přípravek na řasy

 • Zakryjte bazén krycí plachtou

 • Zajistěte optimální denní chod filtračního zařízení pomocí časového spínače

5.Nárazová úprava bazénové vody bez jiskry

 • Voda bez jiskry je první varovný signál, reagujte na něj rychle, zabráníte nepříjemným komplikacím

 • Upravte hodnotu pH na optimální hodnotu 6,8 – 7,2

 • Proveďte šokovou úpravu vody

 • Popřípadě přidejte přípravek na řasy

 • Vločkujte, vysajte a proveďte zpětný proplach filtru

 • Je-li po tomto postupu voda opět čistá pokračujte podle bodu pravidelná úprava bazénové vody

6.Zazimování bazénu

 • Vyčistěte filtr zpětným propláchnutím

 • Odpusťte vodu z bazénu do úrovně 10–20cm pod zpětné trysky a skimmer, odvodněte potrubí

 • Očistěte usazeniny na stěnách bazénu nad nynější hladinou

 • Upravte hodnotu pH a chlóru na optimální hodnotu

 • Zakonzervujte bazénovou vodu zazimovací prostředkem

 

Poznámka: Všechny kroky uvedeného postupu se provádí za běhu filtračního zařízení. Mezi jednotlivými kroky je časová prodleva v trvání nejméně jednoho filtračního cyklu. Nikdy nemíchejte přípravky pH s chlórovými přípravky! Všechny přípravky přidávejte do vody nikoliv naopak! Tablety dávejte do dávkovače nikoliv přímo do bazénu. Dávkování jednotlivých přípravků naleznete na etiketách výrobků.

7.Komplikace

Zákaly a různá zabarvení způsobená řasami

 • Upravte pH na ideální hodnotu 6,8 – 7,2

 • Upravte obsah chlóru pomocí šokově působícího přípavku

 • Nyní použijte přípravek na řasy

 • Přidání vločkovače odstraníte odumřelé řasy z vody

 • Okartáčujte stěny bazénu a vysajte vločky ze dna

Zákaly způsobené zvýšeným obsahem železa a dalších kovů

 • Upravte pH na ideální hodnotu 6,8 – 7,2

 • Použijte přípravek na změnu tvrdosti vody

 • Vločkujte a pak zpětně propláchněte filtr

Poznámka: Tyto komplikace si můžete ve většině případů ušetřit pravidelným kontrolování pH a desinfekce. Odstraňování komplikací je pak finančně a časově náročné. Dávkování jednotlivých přípravků naleznete na etiketách výrobků.