Renovace pískovišť

PRAHA - MŠ Lohniského 830

PRAHA - MŠ Na Bučance 5

Malé a velké pískoviště